Niubizi tiankeng (Niubidong): 29.608676, 108.002697